logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศจังหวัดลำพูนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้านพักอาศัยรวม
  6 ธันวาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 มีนาคม 2562
 • จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ และสวน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กันยายน 2561
 • จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กันยายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลสวน สนง.ธนารักษ์พื้นทีลำพูน
  22 ธันวาคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
  30 กันยายน 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
  15 กันยายน 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง
  27 พฤษภาคม 2557