logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน

 

 
นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564
 
 

 

 
นางสาววิชาดา จุ่นบุญ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2559 ถึง 17 มกราคม 2562
 
 
 
นายทศพร ชาลีกุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559
 
 
 
นายธีรธร แช่มสนิท
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558
 
 
 
นายวิษณุ เทียนสว่าง
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2554
 
 
 
นางสุภัทรา พร้อมลักษณ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2550
 
 
 
นายเกษม สุขแสนไกรศร
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2547
16 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2347 ครั้ง