logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมเปิดงานแสดงสินค้าปลอดภัยและประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. นางสาวจีริสุดา  ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมเปิดงานแสดงสินค้าปลอดภัยและประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดลำพูน ณ ศูนย์การค้า แจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน โดย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

7 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน
  18 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการ 72 ล้านต้น พลิกผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
 • นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง