logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 22 มกราคม 2559 นายทศพร ชาลีกุล ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในกระทรวงการคลัง โดยมี นายประสิทธิ์ สืบชนะ เป็นประธาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน

วันที่ 22 มกราคม 2559 นายทศพร ชาลีกุล ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในกระทรวงการคลัง โดยมี นายประสิทธิ์ สืบชนะ เป็นประธาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน22 มกราคม 2559 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการ 72 ล้านต้น พลิกผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเค...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง