logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวจีริสุดา  ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ภายใต้โครงการ "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์" และในห้วงเดือนสำคัญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

7 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน
  18 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการ 72 ล้านต้น พลิกผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
 • นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง