logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น.

นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน

เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใน “ทำบุญ ตักบาตร วันวิสาขบูชา”

ซึ่งนับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชา

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์

อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน

และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต

โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย ฯ เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

อัลบั้มภาพ

22 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน
  18 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการ 72 ล้านต้น พลิกผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
 • นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง