logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน และนางกนิษฐา ทะมา เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2559

นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน และนางกนิษฐา ทะมา เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ 3/255918 มีนาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน
  18 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการ 72 ล้านต้น พลิกผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง