logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาววิชาดา จุ่นบุญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

นางสาววิชาดา จุ่นบุญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559นางสาววิชาดา  จุ่นบุญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  ภาคบ่ายปลูกต้นไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้ อำเภอลี้
13 มิถุนายน 2559 | จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการ 72 ล้านต้น พลิกผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเค...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง