logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4 /2564

   วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน (คบจ. จังหวัดลำพูน) จัดกิจกรรมโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 /2564 ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลพ. 884 (บางส่วน) บริเวณตลาดเกษตรปลอดภัยชุมชนอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2564 การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ สินค้าแปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

อัลบั้มภาพ

22 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพู...
  1 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 117 ครั้ง
 • มื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน  ได...
  1 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 176 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนพร้อมด้ว...
  27 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 97 ครั้ง