logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดโครงการเสวนาการบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาประเมินทรัพย์สินร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้

นางสาวจีริสุดา  ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดโครงการเสวนาการบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาประเมินทรัพย์สินร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 นางสาวจีริสุดา  ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน จัดโครงการเสวนาการบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาประเมินทรัพย์สินร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ณ ห้องประชุม พระเทพรัตนนายก วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงานที่ดิน สำนักงานท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น  119  คน

อัลบั้มภาพ

23 มกราคม 2567 | จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส...
  19 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง
 • นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมพิธีเปิดอบรมสัมมนา โครงการ ส่งเ...
  16 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง
 • นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมแสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระ...
  15 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง