logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้กับจังห

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 นางสาวจีริสุดา  ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้กับจังหวัดลำปาง  โดยเคลื่อนขบวนจากศาลากลางจังหวัดลำพูน ไปยังศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดย นายสันติธร  ยิ้มและมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน

8 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน
  18 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการ 72 ล้านต้น พลิกผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
 • นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง