logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน

กรมธนารักษ์เปิดประมูลเลขสวย เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ 88 ปี กรมธนารักษ์ 

เหรียญเดี่ยวเลขสวย อาทิ เลข 11111 เลข 9999 เริ่มต้นประมูลที่ราคา 3,600 บาท 

เหรียญชุด ทองคำ เงิน ทองแดง เลขสวย อาทิ หมวดเลข 8 เลข 9 เลข 99 เริ่มต้นประมูลที่ 129,999 บาท 

เหรียญชุด ทองคำ เงิน ทองแดง หมวดเลขเรียง อาทิ 123 456 เริ่มต้นประมูลที่ 109,999 บาท 

เหรียญชุด ทองคำ เงิน ทองแดง หมวดเลขตอง อาทิ 111 888 เริ่มต้นประมูลที่ 139,999 บาท 

เหรียญทองคำ ขนาด 25 มิลลิเมตร น้ำหนัก 18 กรัม

เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ ขนาด 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 18 กรัม

เหรียญทองแดงดำพ่นทรายพิเศษ ขนาด 70 มิลลิเมตร น้ำหนัก 150 กรัม

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประมูลจะต้องลงทะเบียนประมูลและวางเงินหลักประกันการประมูล ในระหว่างวันที่ 20 – 28 พฤษภาคม 2567 ผ่านช่องทางที่กรมธนารักษ์กำหนด ตามอัตราการวางเงินหลักประกัน โดยมีรายละเอียดเหรียญที่จะประมูลตามประกาศกรมธนารักษ์ https://me-qr.com/mobile/pdf/22045850 หรือสแกน QR CODE 

เริ่มประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ทาง www.treasury.go.th ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 11.30 น. 

โดยทุกเหรียญผ่านพิธีเทวาภิเษก ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนฐานข้อมูล สิทธิประโยชน์ และบำเหน็จความชอบ 0 2298 6639

เอกสารดาวน์โหลด VDO

9 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
  15 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวปร...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้...
  7 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง