logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนขอประชาสัมพันธ์มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าเช่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ E-payment ด้วยแอปพลิเคชัน “TRD SMART PAY"

   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนขอประชาสัมพันธ์มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ โดยสามารถผ่อนหรือเลื่อนชำระค่าเช่า โดยยกเว้นเงินเพิ่ม 1.5 ต่อเดือน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าเช่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ E-payment ด้วยแอปพลิเคชัน “TRD SMART PAY” 

12 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศจังหวัดลำพูนเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพา...
  14 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 442 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช...
  25 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 143 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น (Application) ด้านที่ราชพัสดุ ภายใต้ชื่...
  17 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง