logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
  16 มกราคม 2562
 • ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
  16 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  15 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  21 ธันวาคม 2561
 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลต้นไม้ สนามหญ้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
  9 ธันวาคม 2557
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
  9 กันยายน 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  25 สิงหาคม 2557
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2
  7 พฤษภาคม 2557
 • ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2
  7 พฤษภาคม 2557
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
  30 มีนาคม 2557
 • ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
  30 มีนาคม 2557