logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 1 คัน
  20 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศสำนักงานจังหวัดลำพูนลำพูน เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ
  28 สิงหาคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะทดแทนของเดิม รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  31 มีนาคม 2566
 • เปิดเผยราคากลาง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะทดแทนของเดิม รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13 มีนาคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะทดแทนของเดิม รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13 มีนาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้านพักอาศัยรวมสำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
  16 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
  16 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  15 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  21 ธันวาคม 2561
 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลต้นไม้ สนามหญ้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
  9 ธันวาคม 2557
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
  9 กันยายน 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  25 สิงหาคม 2557
 • ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2
  7 พฤษภาคม 2557
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2
  7 พฤษภาคม 2557
 • ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
  30 มีนาคม 2557
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
  30 มีนาคม 2557