logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A
ทรงพระเจริญ
“TRD SMART PAY” ผ่านบริการชำระจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งานการยื่นคำร้องผ่าน Web Application: TRd SAMART PAY สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ
ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช มหาวัชรราชธิดา
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.)
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดลำพูนเรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน
ประกาศแก้ไขราคาที่ดินรอบ66-69ลงวันที่281165 (4)
ประชาสัมพันธ์การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนขอประชาสัมพันธ์มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าเช่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ E-payment ด้วยแอปพลิเคชัน “TRD SMART PAY”
TRD SMART PAY แอปเดียว...ครบทุกเรื่อง